id-right-2id-left-1id-left-2
id-right-3detail binnenwerkid-right-2

Publicaties

Introductie van nieuwe, universele CLV systemen in Nederland- project i.s.m. Rogafa - september 2017

Vereniging van ketelleveranciers zet in op duurzaamheid en energiebesparing – VvE Magazine  – mei 2016

‘All electric’, al achterhaald voordat we begonnen zijn? – Bijdrage Remeha TVVL Magazine  - februari 2016

Reactie rapport onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’ – november 2015

Nieuwe Europese product informatie etiket, wat houdt dit in voor gas combi toestellen?

Minister Blok ondersteunt OK CV en labelt eerste cv-ketel  – februari 2015

Veertig jaar innovatie in keteltechniek - GasTerra december 2011

 

Introductie van nieuwe, universele CLV systemen in Nederland

In de gestapelde bouw zijn en worden veel individuele cv toestellen geïnstalleerd waarbij de verbrandingsluchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer van de individuele toestellen worden aangesloten op een gecombineerd luchttoevoer-kanaal en een gecombineerd verbrandingsgasafvoer-kanaal. Deze systemen staan bekend als CLV systemen. Op deze systemen mogen uitsluitend gesloten toestellen worden toegepast die zijn voorzien van een ventilator.

In de negentiger jaren is de eerste generatie CLV-systemen gestandaardiseerd op de toenmalige gesloten cv toestellen. Hierbij was er sprake van relatief lage rendementen met daardoor hoge temperaturen van de verbrandingsgassen. Door deze hoge temperaturen ontstaat er in het gecombineerde afvoerkanaal een thermische trek waardoor de verbrandingsgassen worden afgevoerd en waarmee in het andere kanaal verbrandingslucht wordt aangezogen, ook wel onderdruksystemen genoemd. Voor deze toestellen werd er de (Europese) toestelcategorie C4 ingevoerd. Op deze systemen mochten meerdere fabricaten cv toestellen worden aangesloten.

In de loop der tijd zijn de rendementen van de cv toestellen verbeterd waardoor de temperatuur van de verbrandingsgassen is afgenomen en daardoor ook de thermische trek. Met als gevolg een toename van storingen aan toestellen die op deze onderdruksystemen werden aangesloten. De Nederlandse fabrikanten van cv toestellen hebben daarom een nieuw systeem ontwikkeld met in de toestellen aanwezige ventilatoren, ook wel “overdruksystemen” genoemd.
Het is bij deze systemen niet toegestaan is om meerdere fabricaten toestellen op één CLV systeem aan te sluiten.

Vooral bij VvE’s bestaat de wens om per CLV-systeem verschillende fabricaten HR-toestellen op één CLV systeem aan te sluiten. Om dit te kunnen realiseren hebben de Nederlandse fabrikanten het initiatief genomen om te komen tot (Europese) normering. Hierbij is het zo geregeld dat toestellen die op CLV overdruksystemen mogen worden aangesloten een aparte toestelcategorie C(10) krijgen. Behalve aangepaste toestellen (met daarin o.a. een terugslagklepje) dienen voor de C(10) toepassing ook de uitvoering van de gemeenschappelijke kanalen te zijn aangepast.

Deze C(10)  toepassing is vanaf januari 2017 in Nederland geïntroduceerd. De onderlinge afspraken over de technische eisen voor deze systemen en toestellen zijn vastgelegd in een document dat via Het nieuwe CLV-systeem in te zien is. Dit is tot stand gekomen onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de fabrikanten van CLV systemen, samenwerkend  in Rogafa en de fabrikanten van toestellen, samenwerkend  in VFK.

Vereniging van ketelleveranciers VFK zet in op duurzaamheid en energiebesparing

Mei 2016
Duurzaamheid en energiebesparing vormen de absolute prioriteit van de Vereniging van Fabrikanten van Ketels voor centrale verwarming (VFK). Alle fabrikanten van cv-ketels en aanverwante apparatuur zijn bezig met de energie van de toekomst. Groene stroom (zon, wind, etc.) in combinatie met ‘groen gas’ (uit vergisting, maar op termijn ook door andere methodes) heeft de toekomst. Dat is de vaste overtuiging van Henk Sijbring, voorzitter van de VFK. “In 2030 zal 30 procent van de stroom ‘groen’ zijn en hetzelfde percentage geldt voor groen gas”, stelt Sijbring.

Lees het hele artikel.

‘All electric’, al achterhaald voordat we begonnen zijn?

Artikel door M. Bijkerk, manager Innovative Technologies, Remeha
Onder invloed van het Nederlandse energieakkoord is er veel beweging ontstaan op het gebied van verduurzaming. Dat is op zich een positieve ontwikkeling. We zijn in Nederland op veel verschillende vlakken begonnen met verbeteringen waardoor helaas de samenhang tussen de diverse projecten soms te wensen over laat. Bij deze ontwikkelingen is het verstandig toepassen van het juiste energiesysteem cruciaal. In dit artikel wordt aan dit soort keuzes en optimalisatie aandacht besteed.
Lees het hele artikel.


November 2015

Reactie rapport onderzoeksraad voor Veiligheid:
‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’

Naar aanleiding van het verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid betreffende het onderzoek ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’ laat VFK weten dat:

  • zij de aanbevelingen van de onderzoeksraad onderschrijft, ze steunt de eisen die gesteld dienen te worden aan installatiebedrijven en hun monteurs.
  • de cv-ketel voldoet aan alle internationale wet- en regelgeving. De veiligheid van de totale installatie wordt bepaald door het samenspel van alle componenten. Hierbij is het van uiterst belang dat deze op de juiste wijze en vakbekwaam geïnstalleerd worden.
  • VFK van mening is dat het op 1-1- 2015 in werking getreden OK CV Keur het enige kwaliteitslabel is waarmee de nu geconstateerde gebreken kunnen worden opgelost en voorkomen.  Het label heeft een Europese onderbouwing vanuit de EPBD. Installatiebedrijven, maar ook alle monteurs moeten voldoen aan de gestelde eisen en hun werkzaamheden worden tevens steekproefsgewijs gecontroleerd.
    OK CV omvat zowel de benodigde kwaliteit van het onderhoud alsook de correcte montage van de cv-ketel en rookgasafvoer middels een inbedrijfstellingskeuring. OK CV is ontworpen door Uneto-VNI en VFK met intensieve ondersteuning van het ministerie van BZK. Daarnaast stimuleert een vanuit maatschappelijke organisaties breed samengestelde stuurgroep de toepassing van OK CV.
  • VFK het zou toejuichen indien OK CV een wettelijke basis zou krijgen hetgeen met relatief minimale nalevingkosten mogelijk is.

Nieuwe Europese product informatie etiket, wat houdt dit in voor gas combi toestellen?

In september 2015 moeten door een Europese richtlijn alle nieuw geproduceerde  gas-, olie- en elektrisch gestookte verwarmingstoestellen en warmwatertoestellen worden voorzien van een Europees product informatie etiket waarop ook het energielabel wordt vermeld. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld warmtepomptechniek, micro-WKK en aanvullingen met thermisch zonlicht.

Gelijktijdig zijn er hoge eisen gesteld aan het minimumrendement. Alle nieuw geproduceerde gasgestookte toestellen dienen vanaf september 2015 minimaal het energielabel B voor verwarming te hebben. Er is een uitzondering gemaakt voor open toestellen (zonder ventilator en met trekonderbreker): deze mogen het energielabel C hebben.  De toepassing van deze open toestellen is beperkt tot het gebruik in de gestapelde bouw, voorzien van gecombineerde bouwkundige schoorstenen.

Lees het hele artikel.

Minister Blok ondersteunt OK CV en labelt eerste cv-ketel

Op woensdag 25 februari plakt minister Stef Blok in Den Haag voor het eerst de sticker OK CV op een verwarmingsketel. Hij doet dat samen met Rob Trouwborst, directeur van het eerste installatiebedrijf in Nederland dat het nieuwe kwaliteitslabel mag voeren. OK CV moet het aantal ongevallen met verwarmingsketels verminderen en cv-installaties tegelijkertijd zuiniger maken. Installatiebedrijven mogen het label alléén voeren als ze aan strenge eisen voldoen. Zo moeten zij de cv-ketels van hun klanten laten inspecteren en onderhouden door een gediplomeerd Energie Service Specialist.
Lees hier het hele persbericht.

Bekijk de nieuwsvideo.

Veertig jaar innovatie in keteltechniek

Lees hier het artikel dat geplaatst is in de uitgave ‘Slim met Gas in de gebouwde omgeving’ van GasTerra, december 2011.

De leden van de VFK zijn ATAG Verwarming Nederland B.V., AWB CV Ketels B.V., Bosch Thermotechniek B.V., Elco-Rendamax B.V., Ferroli Nederland B.V., Intergas Verwarming B.V., Itho Daalderop, Remeha B.V., Vaillant B.V. en Viessmann Nederland B.V. VFK is lid van EHI (Association of the European Heating Industry).
plyworks media © 2018 VFK - RSS Inloggen