id-right-2id-left-1id-left-2
id-right-3detail binnenwerkid-right-2

Publicaties

Vereniging van ketelleveranciers zet in op duurzaamheid en energiebesparing – VvE Magazine  – mei 2016

‘All electric’, al achterhaald voordat we begonnen zijn? – Bijdrage Remeha TVVL Magazine  - februari 2016

Reactie rapport onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’ – november 2015

Persbericht EHI – Launched today! The energy label for heating appliances will boost energy efficiency in European homes – EHI  – september 2015

Nieuwe Europese product informatie etiket, wat houdt dit in voor gas combi toestellen?

Zit u er ook straks lekker warm bij? – Office Rendement  – september 2015

Minister Blok ondersteunt OK CV en labelt eerste cv-ketel  – februari 2015

Europese energielabel, wat houdt dit in? – uitgave februari 2014

Keurmerken en keuringseisen

De HR-ketel, een Nederlands feestje – Verwarming en Ventilatie mei 2012

Nieuwe voorschriften beugelen rookgasafvoer – februari 2012

Veertig jaar innovatie in keteltechniek - GasTerra december 2011

Vereniging van ketelleveranciers VFK zet in op duurzaamheid en energiebesparing

Mei 2016
Duurzaamheid en energiebesparing vormen de absolute prioriteit van de Vereniging van Fabrikanten van Ketels voor centrale verwarming (VFK). Alle fabrikanten van cv-ketels en aanverwante apparatuur zijn bezig met de energie van de toekomst. Groene stroom (zon, wind, etc.) in combinatie met ‘groen gas’ (uit vergisting, maar op termijn ook door andere methodes) heeft de toekomst. Dat is de vaste overtuiging van Henk Sijbring, voorzitter van de VFK. “In 2030 zal 30 procent van de stroom ‘groen’ zijn en hetzelfde percentage geldt voor groen gas”, stelt Sijbring.

Lees het hele artikel.

‘All electric’, al achterhaald voordat we begonnen zijn?

Artikel door M. Bijkerk, manager Innovative Technologies, Remeha
Onder invloed van het Nederlandse energieakkoord is er veel beweging ontstaan op het gebied van verduurzaming. Dat is op zich een positieve ontwikkeling. We zijn in Nederland op veel verschillende vlakken begonnen met verbeteringen waardoor helaas de samenhang tussen de diverse projecten soms te wensen over laat. Bij deze ontwikkelingen is het verstandig toepassen van het juiste energiesysteem cruciaal. In dit artikel wordt aan dit soort keuzes en optimalisatie aandacht besteed.
Lees het hele artikel.


November 2015

Reactie rapport onderzoeksraad voor Veiligheid:
‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’

Naar aanleiding van het verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid betreffende het onderzoek ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’ laat VFK weten dat:

  • zij de aanbevelingen van de onderzoeksraad onderschrijft, ze steunt de eisen die gesteld dienen te worden aan installatiebedrijven en hun monteurs.
  • de cv-ketel voldoet aan alle internationale wet- en regelgeving. De veiligheid van de totale installatie wordt bepaald door het samenspel van alle componenten. Hierbij is het van uiterst belang dat deze op de juiste wijze en vakbekwaam geïnstalleerd worden.
  • VFK van mening is dat het op 1-1- 2015 in werking getreden OK CV Keur het enige kwaliteitslabel is waarmee de nu geconstateerde gebreken kunnen worden opgelost en voorkomen.  Het label heeft een Europese onderbouwing vanuit de EPBD. Installatiebedrijven, maar ook alle monteurs moeten voldoen aan de gestelde eisen en hun werkzaamheden worden tevens steekproefsgewijs gecontroleerd.
    OK CV omvat zowel de benodigde kwaliteit van het onderhoud alsook de correcte montage van de cv-ketel en rookgasafvoer middels een inbedrijfstellingskeuring. OK CV is ontworpen door Uneto-VNI en VFK met intensieve ondersteuning van het ministerie van BZK. Daarnaast stimuleert een vanuit maatschappelijke organisaties breed samengestelde stuurgroep de toepassing van OK CV.
  • VFK het zou toejuichen indien OK CV een wettelijke basis zou krijgen hetgeen met relatief minimale nalevingkosten mogelijk is.

.

Persbericht EHI – Launched today! The energy label for heating appliances will boost energy efficiency in European homes

Brussels 26 September 2015
Today, for the first time, the energy efficiency of all new heating products will be clearly visible to European consumers. This is because the energy label for heating appliances enters the European market.

EHI, the Association of the European Heating Industry, covering about 90% of the heating market in Europe, welcomes the energy label as a turning point for energy efficiency in Europe.

Lees het hele persbericht.

Nieuwe Europese product informatie etiket, wat houdt dit in voor gas combi toestellen?

In september 2015 moeten door een Europese richtlijn alle nieuw geproduceerde  gas-, olie- en elektrisch gestookte verwarmingstoestellen en warmwatertoestellen worden voorzien van een Europees product informatie etiket waarop ook het energielabel wordt vermeld. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld warmtepomptechniek, micro-WKK en aanvullingen met thermisch zonlicht.

Gelijktijdig zijn er hoge eisen gesteld aan het minimumrendement. Alle nieuw geproduceerde gasgestookte toestellen dienen vanaf september 2015 minimaal het energielabel B voor verwarming te hebben. Er is een uitzondering gemaakt voor open toestellen (zonder ventilator en met trekonderbreker): deze mogen het energielabel C hebben.  De toepassing van deze open toestellen is beperkt tot het gebruik in de gestapelde bouw, voorzien van gecombineerde bouwkundige schoorstenen.

Lees het hele artikel.

Zit u er ook straks lekker warm bij?

Op 26 september 2015 wordt nieuwe Europese wetgeving van kracht voor de verkoop van cv-ketels en warmwatertoestellen. Fabrikanten mogen vanaf dat moment alleen nog toestellen verkopen die aan strengere rendementseisen voldoen. ook moeten alle ketels voortaan voorzien zijn van een Europees energielabel. Het is goed om op de hoogte te zijn van deze veranderingen, mocht uw organisatie op een gegeven moment gaan verbouwen of verhuizen.

Lees hier het hele artikel.

Minister Blok ondersteunt OK CV en labelt eerste cv-ketel

Op woensdag 25 februari plakt minister Stef Blok in Den Haag voor het eerst de sticker OK CV op een verwarmingsketel. Hij doet dat samen met Rob Trouwborst, directeur van het eerste installatiebedrijf in Nederland dat het nieuwe kwaliteitslabel mag voeren. OK CV moet het aantal ongevallen met verwarmingsketels verminderen en cv-installaties tegelijkertijd zuiniger maken. Installatiebedrijven mogen het label alléén voeren als ze aan strenge eisen voldoen. Zo moeten zij de cv-ketels van hun klanten laten inspecteren en onderhouden door een gediplomeerd Energie Service Specialist.
Lees hier het hele persbericht.

Bekijk de nieuwsvideo.

Europese energielabel, wat houdt dit in?

In september 2015 moeten door een Europese richtlijn alle nieuw te verkopen gas-, olie- en elektrisch gestookte verwarmingstoestellen en warmwatertoestellen worden voorzien ven een Europees energielabl. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld warmtepomptechniek, micro-WKK en aanvullingen met thermisch zonlicht. Download brochure.

Keurmerken en keuringseisen

Om uitdrukking te kunnen geven aan de verbeterde prestaties van ketels is op initiatief van de VFK samen met KIWA Gastec het zogenaamde Gaskeurmerk in het leven geroepen. Dit Gaskeurmerk is  doorontwikkeld tot een zeer hoogwaardig label dat onder controle staat van de overheid via de Raad van Accreditatie. De basisregels voor dit label zijn gebaseerd op voorwaarden voor veiligheid en betrouwbaarheid van het toestel. Deze Nederlandse eisen overstijgen de minimale eisen die in Europa worden gehanteerd. De consument is hiermee dus verzekerd van een toestel dat voldoet aan de allerhoogste eisen.

De inbreng van de VFK is niet alleen beperkt geweest tot de ontwikkeling van ketels. Bij de totstandkoming van normeringen voor de bepaling van de energetische prestaties van woningen is de VFK ook nauw betrokken  geweest en zal dit ook blijven. De VFK beperkt zich bij het opstellen van deze normeringen niet alleen tot de gastoepassingen, maar neemt hierin ook vaak het initiatief op zich om breder te kijken en informatie te delen met andere betrokkenen. Mede dankzij de gezamenlijk inspanningen is het mogelijk gebleken om de eisen voor nieuwbouwwoningen (EPC) te reduceren tot een EPC van 0,6. En dit tegen aanvaardbare kosten.

In het huidige energielabel voor de bestaande bouw zijn de Gaskeurlabels tevens geaccepteerd. Het is dan ook eenvoudig om met het toepassen van een moderne HR-ketel één of meer labelsprongen te maken zonder dat grote aanpassingen aan de woning noodzakelijk zijn.

De inzet  van verbeterde en innovatieve gastechnieken, de goede samenwerking met duurzame energieopwekkers en de bewezen prestaties  geven de leden van de VFK een extra stimulans om de ingezette weg verder te vervolgen.

De HR-ketel, een Nederlands feestje

Dankzij enkele innovatieve fabrikanten heeft Nederland de afgelopen vijftien jaar een behoorlijke sprong voorwaarts kunnen maken. Door de HR-ketel wordt er in 2020 circa 20 procent op het gasverbruik bespaard in vergelijking met 1992. Een belangrijke les: susidiëring en aanscherping van de normen maakten massaproductie en grootschalige introductie mogelijk. Dit geldt ook voor mogelijke opvolgende technieken. Lees het hele artikel.

Nieuwe voorschriften beugelen rookgasafvoer

Hetnieuwebeugelen.nl

Fabrikanten van rookgasafvoeren komen met een gezamenlijk beugeladvies en campagne. Verkeerd gemonteerde afvoeren kunnen leiden tot inefficiënte installaties, of zelfs ongelukken met dodelijke afloop.

De rookgasafvoer komt regelmatig negatief in het nieuws, onder meer in verband met koolmonoxide-ongelukken. Een verkeerd gemonteerde rookgasafvoer kan bovendien het rendement van een cv-installatie negatief beinvloeden. De praktijk leert dat het juist beugelen van de afvoer niet overal de aandacht heeft, die het vereist. Om dit te ondervangen hebben de fabrikanten die verenigd zijn in de Rogafa een campagne gestart om nieuwe basisvoorschriften onder de aandacht te brengen.

De voorschriften zijn niet bindend, maar worden wel onderschreven door alle grote marktpartijen in Nederland. Ook UNETO-VNI heeft haar goedkeuring verleend aan deze voorschriften.

Veertig jaar innovatie in keteltechniek

Lees hier het artikel dat geplaatst is in de uitgave ‘Slim met Gas in de gebouwde omgeving’ van GasTerra, december 2011.

De leden van de VFK zijn ATAG Verwarming Nederland B.V., AWB CV Ketels B.V., Bosch Thermotechniek B.V., Elco-Rendamax B.V., Ferroli Nederland B.V., Intergas Verwarming B.V., Itho Daalderop, Remeha B.V., Vaillant B.V. en Viessmann Nederland B.V. VFK is lid van EHI (Association of the European Heating Industry).
plyworks media © 2017 VFK - RSS Inloggen