id-right-2id-left-1id-left-2
id-right-3detail binnenwerkid-right-2

Publicaties

RENDO wil overstappen van aardgas naar groen gas – RTV Drenthe juni 2018

Delfland verduurzaamt productie en consumptie van groen gas – FluxEnergie.nl mei 2018

Meer groen gas smaakt naar meer zeewier – FluxEnergie.nl april 2018

FME branches en RVB ontwikkelen samen klimaatbestek – april 2018

Hybride revolutie – InstallateursZaken april 2018

Slim kiezen nu, biedt de beste oplossing later – InstallateursZaken januari 2018

EHI Press release: Hybrid HEATING? – december 2017

Introductie van nieuwe, universele CLV systemen in Nederland- project i.s.m. Rogafa - september 2017

Vereniging van ketelleveranciers zet in op duurzaamheid en energiebesparing – VvE Magazine  – mei 2016

‘All electric’, al achterhaald voordat we begonnen zijn? – Bijdrage Remeha TVVL Magazine  - februari 2016

VFK onderstreept het belang van de erkende installateur

Reactie rapport onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’ – november 2015

Nieuwe Europese product informatie etiket, wat houdt dit in voor gas combi toestellen?

Minister Blok ondersteunt OK CV en labelt eerste cv-ketel  – februari 2015

Algemeen advies bij service en onderhoud cv-ketels – april 2012

Veertig jaar innovatie in keteltechniek - GasTerra december 2011

RENDO wil overstappen van aardgas naar groen gas

Interview met o.a. Dirk Dijkstra, manager RENDO. RTV Drenthe. Klik hier voor het interview.

Delfland verduurzaamt productie en consumptie van groen gas

Donderdag neemt het hoogheemraadschap van Delfland de installatie voor groen gas bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen officieel in gebruik. Biogas wordt er vanaf dan opgewaardeerd tot groen gas met aardgaskwaliteit.

Lees dit artikel op de website van fluxenergie.nl

Meer groen gas smaakt naar meer zeewier

In opdracht van de sectororganisaties Groen Gas Nederland en KVGN en kenniscentrum TKI Nieuw Gas heeft adviesbureau De Gemeynt becijferd dat Nederland tegen 2030 3 miljard m³ hernieuwbaar gas kan produceren en rond 2050 ongeveer 11 miljard m³.

Lees dit artikel op de website van fluxenergie.nl

FME branches en RVB ontwikkelen samen klimaatbestek

Op 11 april 2018 vond de kick-off plaats voor het ontwikkelen van een klimaatbestek voor de utiliteitsbouw. Dit is een vervolg op de VLA-bestekken voor luchtbehandelingsinstallaties. Door aan de bestekken ook de functies voor verwarming (VFK) en koeling (NVKL) toe te voegen is een goede basis gelegd om het binnenklimaat te verduurzamen. Download het persbericht.

Hybride revolutie

Nederland staat voor een ambitieuze opgave om haar CO2-uitstoot te reduceren. Wanneer maar 5 procent van de elektriciteit die wij verbruiken duurzaam wordt opgewekt, is het niet slim en verantwoord om de gehele energietransitie op deze energiedrager te laten rusten. Het goede nieuws is dat de VSK218 een voorproefje toonde van de slimste oplossing om de energietransitie in te leiden voor het gros van de gebouwde omgeving: de hybride-verwarmingstoestellen.

Het elektrische component van een hybride-toestel kan tot een gasreductie van 50% (of meer) leiden. Het totale gasverbruik voor woningen in Nederland gaat dan van 10 naar 5 miljard m3/jaar. Een pré daarbij is dat de elektriciteit opgewekt wordt uit duurzame bronnen, anders draagt dit niet bij aan de CO2-reductie. Door goed te isoleren en installaties perfect af te stellen is nogmaals ten minste een afname van 2 miljard m3/jaar mogelijk.

De overblijvende 3 miljard m3 aardgas moet en kan ook verduurzaamd worden. Dit kan sneller en makkelijker dan bij elektra. Bij succesvolle toepassing van duurzame energie-opwekkers (zon, wind, water, etc.) zal energieopslag een belangrijk vraagstuk worden in verband met de ongelijktijdigheid van energievraag en -aanbod. Een overschot aan duurzame energie kan opgeslagen worden in gasvorm: nieuwgas (groengas, e-gas, waterstof). Dit is het Power-to-Gas principe. Deze hybride route is ook voedingsbodem voor innovaties.

De digitalisering biedt mogelijkheden om een toekomstig hybride-verwamringstoestel zelf de primaire energiebron te laten kiezen, afhankelijk van beschikbaarheid en tarieven. EN het beste nieuws is dat er geen aanvullende investering vereist is voor grote aanpassingen of uitbreiding van onze energie-infrastructuur! Op naar VSK2020 – De hybride revolutie.

Download het artikel.

Slim kiezen nu, biedt de beste oplossing later

De energietransitie gaat de gehele warmteketen ingrijpend veranderen, van toeleveranciers tot eindgebruikers. De weg naar een CO2 neutrale en schone toekomst is gebruik maken van nieuwe technologieën én de huidige middelen slim en praktisch inzetten.

Om te beginnen willen wij allemaal net zo lekker leven met minder energiegebruik. Dat is al heel goed mogelijk met een optimaal geïsoleerde woning die nog maar weinig verliezen kent.

Voor verwarming, warm water en koken wordt in Nederland nu zo’n 10 tot 11 miljard m3 gas per jaar gebruikt. Dit is met goed isolatie terug te brengen naar nog slechts 1/3 deel. zo’n 3 tot 4 miljard m3 gas. Zo wordt de CO2 uitstoot meteen gereduceerd met maar liefst 66%. Bovendien wordt deze resterende hoeveelheid nu al in Nederland geproduceerd in de vorm van nieuw, schoon gas. Daarmee is de CO2 uitstoot 0.

Vervolgens wordt de best passende installatie in de woning geplaatst. Een hybride installatie is een goede en energiezuinige oplossing. in een dergelijke installatie neemt de warmtepomp de basisbehoefte voor zijn rekening terwijl de cv-ketel de pieken opvangt. Op koude dagen en voor wamwaterproductie (60 grd C) springt de ketel bij.

Het kiezen voor de slimste energiedragers, zoals nieuwgas en groene stroom, met de laagste investeringen die niet alleen nu maar vooral ook in de toekomst de meeste kans van slagen hebben, is dé oplossing voor het energievraagstuk. Het is een kwestie van slimme keuzes maken!

Download het artikel.

EHI Press release: Hybrid HEATING?

There is a smart, new way to heat your home with renewables. Also in cold, windless winter nights. Download persbericht EHI.
Download brochure ‘Hybrid heat pumps’.

Introductie van nieuwe, universele CLV systemen in Nederland

In de gestapelde bouw zijn en worden veel individuele cv toestellen geïnstalleerd waarbij de verbrandingsluchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer van de individuele toestellen worden aangesloten op een gecombineerd luchttoevoer-kanaal en een gecombineerd verbrandingsgasafvoer-kanaal. Deze systemen staan bekend als CLV systemen. Op deze systemen mogen uitsluitend gesloten toestellen worden toegepast die zijn voorzien van een ventilator.

In de negentiger jaren is de eerste generatie CLV-systemen gestandaardiseerd op de toenmalige gesloten cv toestellen. Hierbij was er sprake van relatief lage rendementen met daardoor hoge temperaturen van de verbrandingsgassen. Door deze hoge temperaturen ontstaat er in het gecombineerde afvoerkanaal een thermische trek waardoor de verbrandingsgassen worden afgevoerd en waarmee in het andere kanaal verbrandingslucht wordt aangezogen, ook wel onderdruksystemen genoemd. Voor deze toestellen werd er de (Europese) toestelcategorie C4 ingevoerd. Op deze systemen mochten meerdere fabricaten cv toestellen worden aangesloten.

In de loop der tijd zijn de rendementen van de cv toestellen verbeterd waardoor de temperatuur van de verbrandingsgassen is afgenomen en daardoor ook de thermische trek. Met als gevolg een toename van storingen aan toestellen die op deze onderdruksystemen werden aangesloten. De Nederlandse fabrikanten van cv toestellen hebben daarom een nieuw systeem ontwikkeld met in de toestellen aanwezige ventilatoren, ook wel “overdruksystemen” genoemd.
Het is bij deze systemen niet toegestaan is om meerdere fabricaten toestellen op één CLV systeem aan te sluiten.

Vooral bij VvE’s bestaat de wens om per CLV-systeem verschillende fabricaten HR-toestellen op één CLV systeem aan te sluiten. Om dit te kunnen realiseren hebben de Nederlandse fabrikanten het initiatief genomen om te komen tot (Europese) normering. Hierbij is het zo geregeld dat toestellen die op CLV overdruksystemen mogen worden aangesloten een aparte toestelcategorie C(10) krijgen. Behalve aangepaste toestellen (met daarin o.a. een terugslagklepje) dienen voor de C(10) toepassing ook de uitvoering van de gemeenschappelijke kanalen te zijn aangepast.

Deze C(10)  toepassing is vanaf januari 2017 in Nederland geïntroduceerd. De onderlinge afspraken over de technische eisen voor deze systemen en toestellen zijn vastgelegd in een document dat via Het nieuwe CLV-systeem in te zien is. Dit is tot stand gekomen onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de fabrikanten van CLV systemen, samenwerkend  in Rogafa en de fabrikanten van toestellen, samenwerkend  in VFK.

Vereniging van ketelleveranciers VFK zet in op duurzaamheid en energiebesparing

Mei 2016
Duurzaamheid en energiebesparing vormen de absolute prioriteit van de Vereniging van Fabrikanten van Ketels voor centrale verwarming (VFK). Alle fabrikanten van cv-ketels en aanverwante apparatuur zijn bezig met de energie van de toekomst. Groene stroom (zon, wind, etc.) in combinatie met ‘groen gas’ (uit vergisting, maar op termijn ook door andere methodes) heeft de toekomst. Dat is de vaste overtuiging van Henk Sijbring, voorzitter van de VFK. “In 2030 zal 30 procent van de stroom ‘groen’ zijn en hetzelfde percentage geldt voor groen gas”, stelt Sijbring.

Lees het hele artikel.

‘All electric’, al achterhaald voordat we begonnen zijn?

Artikel door M. Bijkerk, manager Innovative Technologies, Remeha
Onder invloed van het Nederlandse energieakkoord is er veel beweging ontstaan op het gebied van verduurzaming. Dat is op zich een positieve ontwikkeling. We zijn in Nederland op veel verschillende vlakken begonnen met verbeteringen waardoor helaas de samenhang tussen de diverse projecten soms te wensen over laat. Bij deze ontwikkelingen is het verstandig toepassen van het juiste energiesysteem cruciaal. In dit artikel wordt aan dit soort keuzes en optimalisatie aandacht besteed.
Lees het hele artikel.

 

VFK onderstreept het belang van de erkende installateur

Regelmatig verschijnen er berichten over CO ongelukken veroorzaakt door cv-ketels. Vaak zijn deze terug te leiden op ondeugdelijke installatie. Het installeren en onderhouden van een cv-ketel door een erkend installateur is de belangrijkste voorwaarde voor het goed en veilig functioneren van een cv-ketel. In 2015 heeft VFK het kwaliteitslabel OK CV mede geïntroduceerd. Hiermee bent u verzekerd van een kundig installatiebedrijf. Meer informatie en een erkend installateur vindt u op www.ok-cv.nl

 


November 2015

Reactie rapport onderzoeksraad voor Veiligheid:
‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’

Naar aanleiding van het verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid betreffende het onderzoek ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’ laat VFK weten dat:

  • zij de aanbevelingen van de onderzoeksraad onderschrijft, ze steunt de eisen die gesteld dienen te worden aan installatiebedrijven en hun monteurs.
  • de cv-ketel voldoet aan alle internationale wet- en regelgeving. De veiligheid van de totale installatie wordt bepaald door het samenspel van alle componenten. Hierbij is het van uiterst belang dat deze op de juiste wijze en vakbekwaam geïnstalleerd worden.
  • VFK van mening is dat het op 1-1- 2015 in werking getreden OK CV Keur het enige kwaliteitslabel is waarmee de nu geconstateerde gebreken kunnen worden opgelost en voorkomen.  Het label heeft een Europese onderbouwing vanuit de EPBD. Installatiebedrijven, maar ook alle monteurs moeten voldoen aan de gestelde eisen en hun werkzaamheden worden tevens steekproefsgewijs gecontroleerd.
    OK CV omvat zowel de benodigde kwaliteit van het onderhoud alsook de correcte montage van de cv-ketel en rookgasafvoer middels een inbedrijfstellingskeuring. OK CV is ontworpen door Uneto-VNI en VFK met intensieve ondersteuning van het ministerie van BZK. Daarnaast stimuleert een vanuit maatschappelijke organisaties breed samengestelde stuurgroep de toepassing van OK CV.
  • VFK het zou toejuichen indien OK CV een wettelijke basis zou krijgen hetgeen met relatief minimale nalevingkosten mogelijk is.

Nieuwe Europese product informatie etiket, wat houdt dit in voor gas combi toestellen?

In september 2015 moeten door een Europese richtlijn alle nieuw geproduceerde  gas-, olie- en elektrisch gestookte verwarmingstoestellen en warmwatertoestellen worden voorzien van een Europees product informatie etiket waarop ook het energielabel wordt vermeld. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld warmtepomptechniek, micro-WKK en aanvullingen met thermisch zonlicht.

Gelijktijdig zijn er hoge eisen gesteld aan het minimumrendement. Alle nieuw geproduceerde gasgestookte toestellen dienen vanaf september 2015 minimaal het energielabel B voor verwarming te hebben. Er is een uitzondering gemaakt voor open toestellen (zonder ventilator en met trekonderbreker): deze mogen het energielabel C hebben.  De toepassing van deze open toestellen is beperkt tot het gebruik in de gestapelde bouw, voorzien van gecombineerde bouwkundige schoorstenen.

Lees het hele artikel.

Minister Blok ondersteunt OK CV en labelt eerste cv-ketel

Op woensdag 25 februari plakt minister Stef Blok in Den Haag voor het eerst de sticker OK CV op een verwarmingsketel. Hij doet dat samen met Rob Trouwborst, directeur van het eerste installatiebedrijf in Nederland dat het nieuwe kwaliteitslabel mag voeren. OK CV moet het aantal ongevallen met verwarmingsketels verminderen en cv-installaties tegelijkertijd zuiniger maken. Installatiebedrijven mogen het label alléén voeren als ze aan strenge eisen voldoen. Zo moeten zij de cv-ketels van hun klanten laten inspecteren en onderhouden door een gediplomeerd Energie Service Specialist.
Lees hier het hele persbericht.

Bekijk de nieuwsvideo.

Algemeen advies bij service en onderhoud cv-ketels

Download het document ‘Algemeen advies bij service en onderhoud cv-ketels’ die mogelijk keramische vezels bevatten.

Veertig jaar innovatie in keteltechniek

Lees hier het artikel dat geplaatst is in de uitgave ‘Slim met Gas in de gebouwde omgeving’ van GasTerra, december 2011.

De leden van de VFK zijn ATAG Verwarming Nederland B.V., AWB CV Ketels B.V., Bosch Thermotechniek B.V., Elco-Rendamax B.V., Ferroli Nederland B.V., Intergas Verwarming B.V., Itho Daalderop, Remeha B.V., Vaillant B.V. en Viessmann Nederland B.V. VFK is lid van EHI (Association of the European Heating Industry).
plyworks media © 2023 VFK - RSS Inloggen